Th.s Bùi Ngọc Phương Hiếu: 2 chương trình đầu tư để định cư tại Canada

Canada là một quốc gia tương đối dễ lấy quốc tịch cho người muốn định cư tại Bắc Mỹ, trong đó chương trình rót vốn đầu tư đổi quốc tịch là dễ dàng nhất. Theo Th.s Bùi Ngọc Phương Hiếu, chương trình đầu tư đổi quốc tịch Canada có 2...

Latest News

Cách xác định Công ty tư vấn định cư uy tín

Hoài Bảo: Chào Admin! Tôi và gia đình muốn định cư tại Hoa Kỳ, hiện tại...

Chăm lo sức khỏe đời sống cho khỏe mạnh để làm giàu

Giống như một ngôi nhà, sức khỏe đời sống là nền tảng giúp tinh thần của ta minh mẫn và sáng...