Chia sẻ online » Định cư » Th.s Bùi Ngọc Phương Hiếu: 2 chương trình đầu tư để định cư tại Canada

Th.s Bùi Ngọc Phương Hiếu: 2 chương trình đầu tư để định cư tại Canada

Published:

by phamdinhtrong

facebook twitter linkedin stumbleupon pinterest

Canada là một quốc gia tương đối dễ lấy quốc tịch cho người muốn định cư tại Bắc Mỹ, trong đó chương trình rót vốn đầu tư đổi quốc tịch là dễ dàng nhất.

Theo Th.s Bùi Ngọc Phương Hiếu, chương trình đầu tư đổi quốc tịch Canada có 2 diện chính. Đó là Chương trình Doanh nhân Khởi nghiệp (Start up VISA) và Chương trình Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ (Owner Operator).

Bùi Ngọc Phương Hiếu

Chương trình Đầu tư Doanh nhân Khởi nghiệp (Star-up VISA)

Start Up VISA là chương trình đầu tư đổi quốc tịch cấp Liên Bang của Canada. Chỉ cần nhà đầu tư góp vốn vào các dự án kinh doanh của các doanh nghiệp Canada tối thiểu 75.000 CAD sẽ được Chính phủ Canada cấp thẻ Thường trú nhân (PR). Cụ thể có 3 chương trình đầu tư như sau:

- Đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm với mỗi gói tối thiểu 200.000 CAD.
- Đầu tư vào các dự án với tư cách nhà đầu tư thiên thần với chi phí tối thiểu 75.000 CAD.
- Đầu tư vào vườn ươm Doanh nghiệp.

Yêu cầu chung với các doanh nhân muốn đầu tư vào Canada là phải có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời phải chứng minh có tài sản tối thiểu 13 tỷ VND. Cũng như phải đáp ứng về kỹ năng Anh ngữ theo quy định.

Khi đương đơn được cấp VISA thường trú nhân định cư tại Canada, được mang theo vợ / chồng và tất cả con cái dưới 22 tuổi.

Một khi có quốc tịch Canada, đương đơn sẽ được nhận đầy đủ quyền lợi giống như người bản xứ Canada. Như được bảo hiểm y tế, giảm học phí, và những chương trình trợ cấp an sinh xã hội khác.

Chương trình Đầu tư doanh nghiệp nhỏ

Chương trình đầu tư doanh nghiệp nhỏ thuộc dự án cấp Liên Bang nên nhà đầu tư được phép lựa chọn bất kỳ tỉnh hoặc bang nào mà nhà đầu tư cảm thấy phù hợp.

Yêu cầu điều kiện cụ thể với các doanh nhân khi lựa chọn chương trình Đầu tư doanh nghiệp nhỏ là phải rót vốn đầu tư vào một doanh nghiệp nhỏ với tỷ lệ cổ phần trên 50%.

Phải trực tiếp tham gia vận hành doanh nghiệp với vai trò quản lý, giám đốc điều hành. Việc lựa chọn chức danh để được cộng 200 điểm vào hồ sơ Express Entry.

Đồng thời phải trình lên Bộ lao động Canada kế hoạch phát triển kinh doanh mang tính khả thi, có tính đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Thêm nữa, doanh nghiệp mà doanh nhân điều hành bắt buộc phải sử dụng lao động địa phương. Việc sử dụng lao động địa phương sẽ giúp doanh nhân được cộng điểm, rút ngắn thời gian được cấp quốc tịch Canada.

Điều đặc biệt của chương trình Đầu tư doanh nghiệp nhỏ là đương đơn không cần phải chứng minh nguồn gốc tài sản. Và thời gian xử lý hồ sơ đầu tư vào Canada ngắn, chỉ từ 12-14 tháng.

Related Posts