Chia sẻ online » Dịch vụ » Giới thiệu về dịch vụ kế toán thuê ngoài

Giới thiệu về dịch vụ kế toán thuê ngoài

Published:

by phamdinhtrong

facebook twitter linkedin stumbleupon pinterest

Hoà vào sự phát triển của nền kinh tế 4.0, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, cũng như các doanh nghiệp mới thành lập đã chuyển sang sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài. Thời gian đã chứng minh những ưu điểm vượt trội của dịch vụ kế toán thuê ngoài so với việc thuê kế toán toàn thời gian.

Dịch vụ kế toán thuê ngoài là gì?

Dịch vụ kế toán thuê ngoài do các doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, kế toán thuế cung cấp. Và đây là một ngành nghề có tư cách pháp lý được Nhà nước quy định.

Người đứng đầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn do luật pháp quy định, chẳng hạn như phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, phải có chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ tài chính cấp.

Do dịch vụ kế toán là một ngành nghề kinh doanh đặc biệt, nên khi lựa chọn dịch vụ kế toán thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ.

Công việc của dịch vụ kế toán là gì?

Tuỳ vào hợp đồng mà bạn ký kết với đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, hạng mục công việc mà đơn vị cung sẽ thực hiện cho doanh nghiệp sẽ khác nhau. Ví dụ như bạn thuê dịch vụ làm công tác kế toán, hay thuê làm công tác báo cáo thuế, hoặc đảm nhận cả hai công việc gọi là dịch vụ kế toán trọn gói. Ngoài ra bạn còn có thể thực hiện công tác kế toán thuế theo quý hoặc theo tháng.

Các hạng mục công việc bao gồm thực hiện kê khai và báo cáo thuế hàng quý, báo cáo thuế TNCN hàng quý, lập tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý, báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Hoặc thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng, thực hiện và in đầy đủ sổ nhật ký, in sổ cái các tài khoản

Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…

Vì sao nên sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài?

Điểm ấn tượng của nền kinh tế 4.0 chính là giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành. Chẳng hạn như thay vì tuyển dụng và tổ chức phòng hành chính kế toán riêng lẽ, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.

Những con số thống kê và đo lường cho thấy, việc sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên đến 70% chi phí quản lý doanh nghiệp, so với việc thuê nhân lực kế toán làm việc toàn thời gian.

Related Posts