Vì sao nên sử dụng dịch vụ văn phòng ảo?

Khi nền kinh tế tạm thời tê liệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh đi xuống. Vào lúc ấy các doanh nghiệp mới tỉnh ngộ nhận ra rằng, họ đã thiếu dự phòng cho...

Latest News