Quy định đăng bài

Guest post đang là xu hướng xây dựng backlink mạnh mẽ từ năm 2019, nó giúp làm giảm 80% chi phí xây dựng web vệ tinh, không mất chi phí bảo trì hosting, chăm sóc website, cũng như làm giảm rủi ro về cách thức xây dựng backlink.

Với dịch vụ guest post trên hệ thống site vệ tinh của chúng tôi, bạn có thể đăng bài viết quảng bá sản phẩm của mình, cũng như thực hiện các mục đích khác như:

  1. Hỗ trợ làm SEO
  2. Hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm hay dịch vụ
  3. Hỗ trợ bán hàng
  4. Seeding hỗ trợ làm thương hiệu

Đăng guest post trên hệ thống Genericialisonlinefg.com có lợi ích gì?

* Toàn bộ các site vệ tinh đề có chỉ số DA từ 30 - 60;

* Mỗi bài viết được chấp nhận dưới 10 outlink;

* Bài viết được Google index nhanh;

* Hệ thống vệ tinh được đặt trên nhiều host khác nhau, đảm bảo không trùng lặp địa chỉ IP.

Quy định cách đăng bài trên Genericialisonlinefg.com

Để đảm bảo hệ thống blog vệ tinh của chúng tôi có giá trị, không bị Google đánh giá spam. Chúng tôi quy định chi tiết về cách đăng bài của Genericialisonlinefg.com như sau:

* Không chấp nhận nội dung sex;

* Bài viết phải tuân thủ pháp luật Việt Nam;

* Bài viết phải dài hơn 700k từ;

* Không được copy nội dung;

* Chấp nhận đến 10 linkout;